בס"ד

כתובת האתר החדש https://sites.google.com/cs.biu.ac.il/leene

קיצור: https://tinyurl.com/leene

 

הקדמה

דברי דקדוק על פרשות השבוע

מאת ידידיה ישראל

כל הזכויות שמורות All rights preserved

אין להעתיק מאמרים אלו בשום אופן שיהיה ! Copying is totally forbidden

על מנת לצפות בקבצים אלו צריך להיות מותקן במחשבך תוכנה שיודעת לקרוא קבצי פי.די.אף (PDF). אחרת יוצג דף ריק.

In order to view these files there must be installed a PDF reader in your computer or else you will see a blank page.

גרסה של חברת אדובה הורד כאן Version of Adobe

או גרסה של חברת ברבה הורד כאן Version of Brava

 

Preface

חשיבות מבטא האותיות

Importance of letters pronunciation

מונחים בדקדוק

Terms

טעמי המקרא  
   
   
   
   
סיומת "נו"

The "noo" suffix

סיומת "נה"

The "na" suffix

 

לעילוי נשמת א"מ יצחק בן כתון, ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת א"מ מרת תקוה אמל בת סלימה, ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת מרת סלימה בת פרחה, ת.נ.צ.ב.ה.

בס"ד יצאה לאור חוברת מסורת יהודי בבל בקריאת התורה לע"נ אמי ע"ה ובו הערות על המסורת כפי שלמדתי מהרה"ג יוסף עזרא זליכה זצוק"ל. ע"פ תשובות לשאלות ששאלתיו כד הוינא טליא בעוברי על המ"ש לחה"ב סלת למנחה ועוד ונלוו עליו: אופן ההגיה של יהודי בבל לוח הטעמים לפי מנהג יהודי בבל רשימת ההפסקים בקה"ת לפי מסורת יהודי בבל הפטרות כמנהג יהודי בבל, ועוד. לפרטים אפשר לכתוב לנו.

יזכנו ה' להוציא לאור את החוברת כללי הקריאה של הרב בצורה מורחבת, וכן קובץ מאמרים בנושאי דקדוק לשון הקדוש לפי פרשות השבוע.

 

ספר בראשית ספר שמות ספר ויקרא ספר במדבר ספר דברים
הערות מאמרים הערות מאמרים הערות מאמרים הערות מאמרים הערות מאמרים
בראשית מונחים  בדקדוק

שמות

אותיות בגד כפת, בנין פיעל

ויקרא פתח גנובה במדבר - דברים ואו החיבור וואו ההיפוך
נח בנין קל ונפעל וארא - צו - נשא חטפים ואתחנן הערות בקריאת שמע
לך לך משמעות הטעמים, החטפים

בא (קדש לי, והיה כי יביאך)

- שמיני אלף גנובה וואו שורוק בראש מילה בהעלותך הדומות עקב לשון הקודש ושאר לשונות
וירא -

בשלח (שירת הים)

- תזריע מפיק הא שלח לך הא השאלה ראה מבטא האותיות הכפולות
חיי שרה התפעל, מקום הטעמים יתרו השורש, הדגש הכבד מצורע טעמים מפסיקים ומשרתים קרח לא חמור אחד מהם נשאתי שופטים מבטא אותיות בג"ד כפ"ת
תולדות כתיב מלא וחסר, הסרת הדגש משפטים הדגש הכבד, הא הידיעה אחרי מות - חקת התנועות הקטנות,
נחי עין
כי תצא נסוג אחור,
המקור
ויצא מלעיל ומלרע, המשרתים תרומה

אתי מרחיק, אות אחת בתורה

קדושים אני ה' אלקיכם בלק היגוי הקמץ הרחב כי תבוא קריא וכתיב

וישלח

נראה

תצוה דחיק אמור הטעם מאיילה פינחס (קרבנות) - נצבים חלוקה ע"פ פיסוק הטעמים
וישב אלף נחה כי תשא בעניין המנורה בהר והתנחלם אותם,
השוא הנח והנע
מטות - וילך -
מקץ שוא נח ונע ויקהל שינוי ניקוד באס"ף בחוקתי ושלחתי והבאתי מסעי מם השימוש האזינו -
ויגש

לשון הקודש

פקודי הלשון הארמית         וזאת הברכה -
ויחי מפסיקים ומשרתים                

 

 

מגילת אסתר

 Megilat Ester

הגדה של פסח

Hagadah

מגילת

שיר השירים

מגילת רות

Megilat Ruth

מגילת איכה

הרחמן

מגילת איכה

הערות

סליחות לספרדים

 

טעמי אמ"ת משמעות השורש "ארה" הארמית הירושלמית שניים מקרא ואחד תרגום ניקוד שם הויה ב"ה

 

הקלטות:

 

 

תוספות:

תגובות, הערות, בקשות וביקורת חיובית תתקבלנה בשמחה: יצירת קשר ע"י בדואר אלקטרוני

 

Extra:

Comments, notes and requests are welcomed. Contact me by email

Tell me if I can reply with Hebrew.

 

הלכה יומית מספר חפץ חיים מאתר http://netsor.org

זמני היום בהלכה