שלחן ערוך

 

חלק

אורח חיים

 

הלכות תפילות

חול ושבת

 

מאת

רבי יוסף קארו

מרן המחבר

 

הגהות (ה'מפה')

מאת

רבי משה איסרליש

הרמ"א

 

 

                   מפוסק ומבואר

    בציון מקורות: מקרא, תלמוד - בבלי וירושלמי - ורמב"ם

 


 

תפילה

עבודה שבלב

 

 

 

 

 

אופן עמידתו של אברהם אבינו בתפילה לפני השם

 

 ואנכי עפר ואפר

                                                                                    (בראשית יח. כז.)

 


תודה  

לך השם יתברך

שזיכיתני לשבת ליד שולחנו הטהור של מרן רבי יוסף קארו ('המחבר'),שעליה פרוסה 'המפה' של מרן רבי משה איסרליש ('הרמ"א') ולטבול במי דעת הקדושה והטהרה  ולנאות ולבאר דברי תורת אמת שנתת לנו, כי בחסדך חיי עולם נטעת בתוכינו.

 

לך ה'

הגדלה והגבורה והתפארת והנצח וההוד כי כל בשמים ובארץ(1)

 

לך ה'

הצדקה ולנו בשת הפנים (2)

 

במה אקדם  ה' אכף לאלהי מרום?! (3)

מי אנכי ה' אלהים ומי ביתי כי הבאתני עד הלם?! (4)

וזאת תורת האדם ה' אלהים?! (4)

לא בכח ידי עשיתי ולא בחכמתי כי נבונותי(5) כי אם:

חסדי ה' כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו. חדשים לבקרים רבה אמונתך(6).

 

 

אדון עולם! בראת את הכל לכבודך  ככתוב:

כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו. (7)

 

1.דברי הימים א. כט. יא.  2.דניאל ט. ז.  3.מיכה ו. ו.  4. שמואל ב. ז.יח-יט  5.בעקבות ישעיה י. יג.

6. איכה ג.כב.   7.ישעיה מג.ז. סיום מסכת אבות

 

אנא ה'! טהר לבי לעבדך באמת.

העורך: צבי ויסמן סמטת אילון 7 רמת גן


פתחו שערים

 

       ויבא גוי צדיק שמר אמנים.(ישעיה כו.ב.)

 "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם"(שמות כא. א.) -"כשולחן הערוך". (רש"י) ספר קדוש זה מנתב את חיי היהודים מאז פורסם בשנת השכ"ה (1565). על מחברו - רבינו הגדול יוסף קארו (המכונה 'מרן') משלו המושלים:"לכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו".(בראשית מא. נה.) המושג 'שלחן ערוך' כולל שלושה רכיבים: פסיקה של מרן, עדכון מנהגים לעדות אשכנז - בשם 'הגה' - ע"י רבנו הגדול משה איסרליש ('הרמ"א') ופרשנים (המכונים 'נושאי כלים'). (פרוט והרחבה בנספח א').

 

לצערנו, לגבי הרבה מאחינו בני ישראל הספר המרכזי של עולם ההלכה הינו בגדר:

"ותהי לכם חזות הכל כדברי הספר החתום ...ואמר לא ידעתי ספר". (ישעיהו כט. יא.) זאת בגלל: בשני הרכיבים הראשונים ('מרן' ו-'הרמ"א'), הכתובים עברית, נכללות מלים ואף משפטים בארמית וראשי תיבות. בתוך נוסחי הפסיקה נוספו אותיות בודדות או קבוצת אותיות וסימנים שונים כהפניה לפרשנים שדבריהם מודפסים בצפיפות בשולי העמוד. ההוספות מקשות על הבנת הנקרא,כי הן משתמעות כחלק מהפסיקה. אין פיסוק ואין ציון ברור של מקורות. המהדורות המצויות הינן צילום מלפני למעלה ממאה שנה שהודפסו באותיות שאבד עליהם הכלח. הרכיבים השונים מודפסים ביחד בצורה דחוסה וההבחנה ביניהם קשה. יש גם שגיאות דפוס. 

 

שיטת העריכה במהדורה הנוכחית בשבעה נושאים:

הראשון- הדפסת גוף ה'שלחן',מרן והרמ"א, באותיות שונות, (הרמ"א לא באותיות רש"י כמקובל, כדי להקל על שאינם רגילים באותיות אלו) פתיחת ראשי תיבות ופיסוק.

השני- תרגום מלים ארמיות לעברית.

השלישי- ביאור מושגים הלכתיים.

הרביעי- רקע היסטורי מועט של חכמי הלכה הנזכרים בשלחן הערוך.

החמישי- בזיקה לסימנים שונים ב'שלחן' הוסברו מושגים מרכזיים בחיינו כגון, 'ברוך השם', 'שליח ציבור', חלומות בתנ"ך ובתלמוד.

הששי- לכל קבוצת הלכות נוסף מפתח ההלכות.

השביעי, נספחים- מבוא כללי ל'שלחן' כפתיחה לנושא.

'קדיש'- תרגום כל סוגי הקדיש של כל העדות לעברית והסברי רקע.

'לכה דודי' - המנון קבלת שבת קודש.

חלומות - בתנ"ך ובתלמוד.

הוי כל צמא לכו למים ואשר אין לו כסף לכו שברו ואכלו ולכו שברו בלוא כסף ובלוא מחיר יין וחלב. 

(ישעיה נה.א.)

עריכה זו אינה אלא מעשה הדיוט. אם לא זכיתי לכוון היטב - ה' הטוב יכפר בעדי כי כוונתי לטובה.

"שגיאות מי יבין מנסתרות נקני."(תהילים יט. יג.)

העורך