מעמד קדוש השם

 

שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד

 

 

ה' הוא האלהים

ה' הוא האלהים 

ה' הוא האלהים 

ה' הוא האלהים 

ה' הוא האלהים 

ה' הוא האלהים 

ה' הוא האלהים