הסכמות

ראשונים לציון הרבנים: עובדיה יוסף, מרדכי אליהו ואליהו בקשי דורון.

הרב הראשי האשכנזי: ישראל לאו.

רבנים ראשיים של ערים:

רמת גן - יעקב אריאל ויצחק ברדע.

ת"א - חיים דוד הלוי זצ"ל.

ראשי ישיבות הרבנים:

מאיר מאזוז, 'כסא רחמים' בבני ברק.

משה צבי נריה זצ"ל, ראש ישיבות בני עקיבא.