יזכור אלקים את הנשמות הטהורות

 

ציון לנפש

הורי שטיפחוני וגידלוני כיהודי מאמין בתנאי מצוקה איומה ביותר בנדודים אינספור בגולה ובנכר.השקיעו בי את מיטב אונם והונם הדל - את פת לחמם- ללמדני תורה ומצוות.

 

בלה בת חיה ומרדכי לבית זילבר.   לימדתני להתפלל בערבות סיביר.

      נפטרה: יט'  בכסלו תשמ"ב.

 

זאב בן שרה ופנחס שלמה ויסמן.

    נפטר: יב'  בטבת  תשמ"א.

 

                        בנם - העורך צבי

 

את הנשמות הטהורות אשר עלו בסערה השמימה על מוקדי קדוש השם בשואה

בני משפחת העורך והם רבים, מהם:

הינדה בת חיה ומרדכי

יחזקאל בן לאה וצבי יהודה

 

 חיה גילוס בת הרב והרבנית אברהם ודובה גרינקר.

            אם רעית העורך.

              נפטרה בירושלים: יא' באדר ב' תשמ"ט  

     

 

       בלע המות לנצח (ישעיה כה. ח.)