חנוכה

יהודה המכבי (doc, ps, pdf)

מתתיהו הכהן (doc, ps, pdf)

יונתן ושמעון (doc, ps, pdf)

 

לאתר "שולחן ערוך"

 

בקשה

 

יהודי/ה  יקר/ה

תעשה/י לי טובה

 

כתוב/כתבי לי דעות, הערות, הצעות כדי לשפר.

 

(בעברית או באנגלית)

 

מותר לצלם ולהעביר לאחרים לשם לימוד בלבד.

שמוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בקובץ זה מותר רק ברשות בכתב מהעורך.

המו"ל - עמותת שלחן ערוך לבית ישראל.

סמטת אילון 7 תל גנים רמת גן 52315   ISRAEL  

 

תמורת דפים אלו אנא לתרום למטרות צדקה.

תזכה/ תזכי למצות.

תודה

העורך

צבי ויסמן