סיכומי הרצאות

סיכומי הרצאות

דף זה מכיל סיכומי הרצאות שנכתבו על ידי תלמידים. הסיכומים מתאימים לשנה בה הם נכתבו, ולעתים התלמידים המציאו לעצמם סימונים משלהם, שאינם הסימונים הרשמיים של הקורס. לכן, יש להשתמש בסיכומים תוך התיחסות לסילבוס הקורס המפורט.

חשבון אינפיניטסימלי 1

שנה"ל ס"ז. סיכומם של יהונתן רגב ונועם יערי.

חשבון אינפיניטסימלי 2

שנה"ל ס"ח. סיכומו של ירון חי.

שנה"ל ס"ז. סיכומם של יהונתן רגב ונועם יערי.


Recycled Carpentry