שירות ייעוץ לסטודנט

אתר הסילבוסים של המחלקה

כללי כתיבה מתמטית על קצה המזלג: מאד מומלץ לתלמידי תואר ראשון!

Courses

Present

 • תורת רמזי: מספרים, צבעים, וקומבינטוריקה, 2017.

  Past

 • Set theory of the real line (Coherent Omission of Intervals), spring '16.
 • Set Theory, Spring '15
 • Infinitesimal Calculus, fall '15
 • Linear Algebra 2, fall '15
 • Combinatorial Number Theory (Ramsey Theory), WIS, '14
 • Set Theory '13
 • Linear Algebra 2 (HS)
 • Furstenberg Seminar
 • Linear Algebra 2 for CS, Spring '12
 • Ramsey Theory (or: Combinatorial Number Theory), '12
 • Linear Algebra 2, '11/12 (Tichonistim) - in Math-Wiki
 • Set theory - in HighLearn.
 • Quantitative Ramsey Theory (Bill Gasarch's lecture series).
 • Combinatorial Number Theory (Ramsey Theory), '11
 • An introduction to Forcing theory ('09)
 • Sherutei Yeuts Lastudent
 • A taste of Set Theory (WIS, '09)
 • Courses for high-school students, summer '08
 • Combinatorial Number Theory (Ramsey Theory), summer '08
 • Infinite-Combiantorial Topology '07/8
 • Linear Algebra for Engineers 5768
 • Linear Algebra 2 for High-School students 5768
 • An introduction to Forcing theory ('07)
 • A taste of set theory ('06/7)
 • Disctrete Mathematics Summer '06
 • Linear Algebra Summer '06
 • Infinite-Combinatorial Topology '06
 • A taste of set theory '05
 • Hedva 2 (=Infy) for Computer Sciences
 • Infy for Engineers
 • 88-195-18 Discrete Mathematics Summer '03
 • 88-195-18 Discrete Mathematics '03
 • 88-102: Set Theory 1 course - Semester B '03
 • 88-113: Linear Algebra 2 course - Semester B '03
 • 88-112/113: Linear Algebra I and II Exams
 • 88-102: Set Theory 1 course - Summer '02 (finished)
 • 88-801-01: Cantor's Dream: A course in Axiomatic Set-Theory (given in the first semester of the academic year '01/'02)
 • MACS basketball weekly: A weekly meeting for the department staff which I organized when we still had a functioning gymm here at BIU. In this meeting we tried to play basketball. It was fun!
 • Sheva Brachot Colloquium which we organised for Garber's wedding.
  Boaz Tsaban

  Recycled Carpentry