88631 אלגוריתמים לביולוגיה חישובית

סמסטר ב,יום ב: 14:00 - 16:00, בניין טבע202- חדר 237

שעות קבלה : יום ב 12:00-14:00 בנין 216 חדר 308

מרצה יורם לוזון : louzouy@math.biu.ac.il

 

 

Class

Date

Class + Content

Class Notes

Homework

Targil Notes

Targil Solutions

I

21.2.2005

Biological Introduction

Bioinfo1.ppt

 

 

 

II

28.2.2005

Clustering – K means

 

 

 

 

III

7.3.2005

Clustering – Hierarchical clustering, graph theory based clustering

 

 

 

 

IV

14.3.2005

Clustering – Spectral methods and applications

 

 

 

 

V

21.3.2005

HMM – Theory

 

 

 

 

VI

28.3.2005

HMM - Applications

 

 

 

 

VII

4.4.2005

To Be Announced

 

 

 

 

VIII

11.4.2005

To Be Announced

 

 

 

 

IX

2.5.2005

To Be Announced

 

 

 

 

X

9.5.2005

To Be Announced

 

 

 

 

XI

16.5.2005

Phylogenic trees – Tree construction algorithm

 

 

 

 

XII

23.5.2005

Phylogenic trees – Statistical analysis of trees

 

 

 

 

XIII

30.5.2005

Phylogenic trees - Applications