88631 אלגוריתמים לביולוגיה חישובית

סמסטר ב,יום ה: 16:00 - 18:00

מרצה יורם לוזון : louzouy@math.biu.ac.il

 

 

Class

Class + Content

Class Notes

Homework

I

Clustering – K means

 

 

II

Information theory ICA,PCA

 

 

III

Clustering – Hierarchical clustering, graph theory based clustering

 

 

IV

Clustering – Spectral methods and applications

 

 

V

HMM – Theory

 

 

VI

HMM - Applications

 

 

VII

Supervised learning

 

 

VIII

SVM

 

 

IX

Phylogenic trees – Tree construction algorithm

 

 

X

Phylogenic trees – Statistical analysis of trees